kamping kerstmis holland

Na t groooot succes van Kamping Kitsch Club Holland de afgelopen tweee jaar in t altijd zonnige Einthoven is het nu tjid vooor witte kerstsokken, seksie elfjes en getunede kersleejen!

WINTER IS CUMMING... ARE JOE REDDIE FOR KAMPING KERSTMIS HOLLAND 2019?